դառն

դառն

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 19,29
amer

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԴԱՌՆ — (ռին, ռանց կամ ռինց.) NBH 1 0596 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c ա. πικρός amarus Անախորժ եւ խորշելի ճաշակելեաց. աղի. կծու. լեղեհամ. լեղի. ... եբր. մառ, մառա *Ոչ կարէին ըմպել ջուր ի մեռայն, քանզի դառն էր. Ել. ՟Ժ՟Ե.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՒՇ — (նշի, կամ նշոյ.) NBH 2 0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 14c գ. ἁμύγδαλον, λίς amygdalum. Ազնիւ եւ իւղային պտուղ անոյշ՝ մատնաձեւ կամ կաղնաձեւ տափարակ երկայն, ընտիր քան զամենայն չոր միրգս փեճեկաւորս: Ծառն եւս կոչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՌՆԻՃ — (նճի, կամ ճոյ, ով, աց.) NBH 1 0597 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. πικρίς picris, amarago, lactuca agrestis Բանջար դառն, որ ի սուրբ գիրս Եղէգ ասի. լեղի մառօլ. եբր. մեռօրիմ. *Դառնիճն զդառնութիւն (յայտնէ): Դառնիճն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0597 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c գ. πικρία amaritudo, amarulentia, πικρασμός exacerbatio Համ դառն. դառն կամ դառնացեալ գոլն. դաժանութիւն. ժանտութիւն. եւ Նեղութիւն. նեղսրտութիւն. ... *Ողկոյզ նոցա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԾՈՒ — ( ) NBH 1 1102 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 13c ա. δριμύς acidus, acer, acutus πικρός, τάγγος, διάπυρος rancidus, acerbus. Կծանօղ եւ կիզօղ ըստ համոյն. բարկ. թթու. եւ Կսկծեցուցիչ. դառն. դաժան. դժնդակ. կծու, կճօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԱՂՑՐ — (ցու, ու, ցունք, ցունց, ուք. (գտանի եւ քաղցրի կամ քաղցուի. քաղցրունք.)) NBH 2 0973 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. γλυκύς dulcis ἠδύς, χρηστός suavis, jucundus, frugalis, utilis, probus, opimus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԻՏԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0040 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ առնէ զգործ աղետից. դառն եւ դառնացուցիչ. *Իսկ ոգի՞ առնուլ այնպիսւոյն մարթիցի, որ զայնպիսի աղիտարար տէր ունիցի: Յայլոց մեղսն աղիտարար տեարք եմք, եւ դառն դահիճք. Ոսկ. մ. ՟Բ. 15: եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԳԵԼԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. ἁπόκλεισμα, συγκλεισμός, ἅρκτη claustrum, clausura, carcer որ եւ ԱՐԳԵԼԱՆՈՑ, ԱՐԳԵԼԱՐԱՆ, ԱՐԳԵԼ. Տեղի արգելեալ եւ փակեալ կալոյ. փակարան. բանտ. ... *Տացես զնոսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱԺԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0590 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԴԱԺԱՆ որ եւ ԴԱՐԺԱՆ. δριμός, αὑστηρός acer, auster, dirus Անախորժ. տտիպ. դառն. խիստ. դժնեայ. դժնդակ. ժանտ. եւ Տարժանելի. անհամ, տհաս, լեղի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՌՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0596 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. πικρότερος amarior, δεινότερος dirior, durior, acerbior Առաւել կամ յոյժ դառն. դժնդակագոյն. աւելի լեղի, գէշ. *Դառնագոյն (կամ դառն) է քան զմահ. Ժող. ՟Է. 27: Լաստ. ՟Ժ՟Ը:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՌՆԱԴԱՌՆ — ( ) NBH 1 0596 Chronological Sequence: 11c ա. Դառն դառն. կարի դժնդակ. չարաչար. *Դառնադառն մահունս, եւ սաստիկ տանջանս. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 9 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.